Vastuvõtu tingimused

Klassikalise massaaži baaskursusele võetakse vastu kõiki soovijaid, kellel on vähemalt keskharidus, kes on vaimselt ja füüsiliselt terved ja võimelised massaaži tegema.

Spordimassaaži spetsialiseerumise baaskursusele võetakse vastu samadel alustel. Täiendavaks nõudeks on eelnevalt läbitud klassikalise massaaži baaskursus.

Spordimassaaži edasijõudnute /tippspordimassaaži/ kursusele võetakse vastu eelmise kahe kursuse lõpetanuid. Eelistatakse spordimassööri töökogemusega isikuid, kellel on Olümpiakomitee, spordiklubi-, alaliidu, treeneri või tegevsportlase soovitus.

Grossingu baaskoolitusele võetakse vastunii kesk- kui kõrghariduse baasil. Vastavalt sellele omistatakse kutsed:

Grossingu instruktor – keskhariduse olemasolul

Grossingu treener-õpetaja – kõrghariduse olemasolul

Sisseastumisdokumendid kõikidele kursustele:

  • avaldus
  • dokumendifoto
  • haridust tõendav tunnistus või selle koopia
  • isikut tõendav dokument (esitatakse kohapeal vastuvõtukomisjonile)
  • perearsti tõend nakkusohutuse kohta

Kursusetle soovijatega viiakse läbi suuline vestlus ja kutsesobivuse test.
Võimalus on koostada ka personaalne tunniplaan kursuste läbimiseks.