Rütmimassaazi tutvutuskursus

Kursuse maht on 120 tundi.

Rütmimassaazi tutvustava kursuse eesmärk on anda täiendavaid ja süvendatud teadmisi rütmimassaaźi teooriast ja metoodikast. Õpetada äraproovitud ja häid tulemusi näidanud massaazivõtteid, mida kasutades lähenetakse inimesele alati kui tervikule ja teadmises, et inimene ise on aktiivse energia allikas. Teadmised inimesest kui mitte üksnes elavast, vaid ka hingestatud ja vaimsest energeetilisest olendist, kelles toimiv elujõud võimaldab tal taastada oma kuju ja tervistuda.