Lõpetamise kord

Lõpetamise tingimused:

Klassikalise massaaži baaskursus, spordimassaaži baaskursus ja tippspordimassaaži kursus edasijõudnutele loetakse lõpetatuks pärast õppekavade läbimist täies mahus, s.h. teoreetilise ja praktilise õppe, praktika töökeskkonnas ja komplekslõpueksami sooritamist ja tunnetus-teoreetilise/uurimusliku lõputöö koostamist ja kaitsmist positiivsete tulemustega.

Lõpueksam koosneb teoreetilisest testist ja praktilisest osast: sooritada määratud aja jooksul kliendile täismassaaž.

Spordimassööride baaskursuse lõpetanud sooritavad praktilise eksami lähtuvalt erinevate spordialade spetsiifilistest nõuetest massaažile seoses võistluste ja treeningprotsessiga ja/või tulenevalt konkreetsest sporditraumast, mõjutades lokaalseid kehapiirkondi.

Tippspordimassaaži kursuse edasijõudnutele lõpetanud koostavad ja kaitsevad nõuetekohaselt vormistatud referatiivse või uurimusliku kirjaliku lõputöö, mille minimaalne maht on 30 lk.

Kool väljastab kursuste lõpetajatele kooli tunnistuse, millele märgitakse kooli nimi, koolitusloa number, kursuse nimetus, kursuslase nimi ja isikukood, õppe maht ainepunktides ja läbitud õppeainete nimetused.