Grossingu baasõpe

Grossingu baasõppe kursus on mõeldud koolide kehalise kasvatuse õpetajatele, treeneritele, füsioterapeutidele ja teistele spetsialistidele, kelle eesmärgiks igapäeva töös on inimeste ja kogukonna parem tervis.

Kursuse maht on 120 tundi.

Kursuse lõpetanu saab grossingu instruktori tunnistuse.