Rehabilitatsiooni grossing/Rehabilitation grossing

Inimesele käimine ja jooksmine igapäevaselt nii tavalised tegevused, et harva mõeldakse selle peale. Vigastuse või kehalise puude korral on aga nii loomuliku tegevuse mustri taastamine või tekitamine äärmiselt palju aega ja tahtejõudu nõudev tegevus.

Rehabilitatsiooni Grossing (Grossing Rehabilitation) on liigutustegevuste õpetamine ja treening tahtlikult muudetavates koormustingimustes, mis lubab kasutajal trenažöörkompleksi juhitava kunstkeskkonna tingimustes mitte ainult taastada kaotatud liikumisvõimet lihtsustatud-kergendatud liigutusmudelite varal, vaid ka turvaliselt üles ehitada puuduvaid liigutusmustreid ja –stereotüüpe kuni isiklike rekordvariantideni. Samuti annab see võimaluse leiutada puude eripära arvestavalt personaalselt sobivamaid harjutusi ja elemente.

Füsioloogiliselt olemuselt on liigutusvilumuste ja –oskuste kujundamine (õpetamine) ning füüsiliste ja funktsionaalsete võimete arendamine st treenimine spordis analoogne vestibulaaraparaadi ja tugi-liigutusaparaadi haigus- või traumajärgse taastusraviga füsioteraapias.