Kooligrossing/Schoolgrossing

Tiina TheresaMis on kooligrossing?

See on iga Eesti kooliõpilase võimalus ennast maksimaalselt arendada. Kooligrossingu lülitamisel kooli eelkõige kehalise kasvatuse tundidesse ning selle kaudu ka füüsika, looduse- ja inimeseõpetuse ning muudesse keerukat mõtlemismustrit eeldavatesse õppeainetesse, tärkab lastel tunduvalt suurem huvi nii oma füüsiliste võimete ja koordineerituse kui laiemalt ka enesetunnetuse arendamise vastu. Ühest küljest on grossing lastele lõbus ja emotsionaalset rahulolu pakkuv liikumisviis, teisalt aga väga intensiivne treening. Sealjuures jääb treeningkoormus ja intensiivsus emotsioonide taustal lapsele märkamatuks. Seotus teiste õppeainetega seisneb selles, et grossing sisaldab nii astronautide, kosmonautide kui lendurite treeningule omaseid spetsiifilisi elemente ja funktsionaalseid võimalusi (Hilovi hiigelkiige, superkarusell, tsentrifuug jt). Meie üle 10-aastane kogemus kinnitab grossingut harrastavate laste paremat koordinatsiooni, motoorset mõtlemisvõimet ning selle kaudu ka analüüsi ja sünteesi oskust teistelgi tegevusaladel. Veenduge ise, vaadates kooligrossingu videoid!