Jäägrossing/Icegrossing

Jäägrossing uudse meetodina mitte ainult ei turva iluuisutajat keeruliste ja ohtlike elementide õppimisel, vaid suunab nii füüsiliselt kui mentaalselt individuaalselt sobivaima liigutusmustri teele, andes pidevalt jooksvat tagasisidet soorituse korrektsusest ja vastavusest eesmärgile. Jäägrossingu aktiivsel kasutamisel sportlase psühhofüsioloogiline seisund võrreldes tavatreeninguga muutub oluliselt: rakmete rakendumisel sportlane mobiliseerub nii füüsiliselt kui psüühiliselt. Kohe pärast esmast kohanemist vääraid liigutusi piiravate ja õigeid soodustavate rakmetega hakkab sportlane tajuma ja õigesti hindama nii positiivseid kui negatiivseid tagasisidesignaale rakmetelt, suutes nii seadet ise juhtida.